Nesené postrekovače CASTA

Nesené postrekovače CASTA sú vybavené pevnými ramenami s mechanickým rozkladaním (šírka podľa ponuky – 8, 10 a 12 m).

V základnej výbave majú zásobník na umývanie rúk a jednoduché držiaky trysiek.

Varianty stroja

  • C 400
  • C 600

C 400/8

C 400/10

C 400/12

C 600/12

Technické údaje

TYP – CASTAC 400C 600
Veľkosť zásobníka (l)400600
Šírka ramien (m)8/10/128/10/12
Prepravná šírka (cm)220/230/280220/230/280
Výkon čerpadla (l/min)7070
Pracovný tlak (bar)2020
Cena s DPH1 999,00 € / 2 199,00 € / 2 299,00 €2 399,00 € / 2 499,00 € / 2 599,00 €